Støtteordning

Søke om støtte
Hvert år gir JM Norway støtte til unge norske musikere som skal reise utenlands i forbindelse med kurs, utveksling eller liknende. Vi gir primært støtte til reise og/eller kursavgifter, og støtter ikke studioinnspillinger og kjøp av musikkutstyr.

Andre steder man kan få støtte er hos Frifond, Music Norway eller Musikkutstyrsordningen. Både enkeltpersoner og organisasjoner kan søke JM Norways støtteordning.

JM Norway har i 2015, som tidligere år, svært begrensede midler. Dette fører dessverre til at vi må gi hyppigere avslag enn vi ønsker, og at totalsummen for tilskudd begrenser seg.

Om du har spørsmål eller trenger mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss!

Lykke til, og god tur!

 

Enkeltpersoner

For å søke hos oss fyller du ut skjemaet under, og det er viktig at du fyller ut alle postene. Vi behandler søknaden din innen 4 uker, og alle får svar.

Får du innvilget penger forplikter du deg også til å sende oss et lite reisebrev på inntil en A4-side (helst med bilder) senest 4 uker etter at du har kommet hjem.

Tilskuddet begrenser seg til reisestøtte og/eller deltakeravgift, og er per musiker begrenset til størrelsesrammen 1000 kr til 5000 kr. Utvekslingsaktiviteter innenfor vårt nasjonale og/eller internasjonale nettverk prioriteres.

Vi har ingen fast årlig søknadsfrist, men ber om at unge musikere sender inn sin søknad senest en måned før aktivitetens startdato.

 

Organisasjoner

Også organisasjoner og institusjoner kan søke om midler til utvekslingsaktivitet for sine unge musikere. Tlskuddet begrenser seg til reisestøtte og/eller deltakeravgift. Det gis ikke administrativt tilskudd.

JM Norway har følgende prioriteringer for tilskuddet (i prioritert rekkefølge):

  • Jeunesses Musicales-baserte aktiviteter nasjonalt og internasjonalt
  • Aktiviteter organisert av JM Norways nettverksorganisasjoner

Vi har ikke satt en fast grense for tilskudd, men vurderer dette fra sak til sak. Tilskuddet per musiker er begrenset til størrelsesrammen 1000 kr til 5000 kr. Eksternt tilskudd til aktiviteten (tilskudd fra andre kanaler enn JM Norway) vil også tas med i helhetsbetraktningen. For aktiviteter der JM Norway ikke er involvert (direkte eller indirekte), skal grensen for tilskudd være 2/3 av aktivitetens budsjett. Forutsetning for tilskudd er at JM Norway blir synliggjort som bidragsyter.

Søknaden må inneholde spesifikasjon av prosjektets innhold, budsjett (inkludert eventuell annen ekstern støtte), samt noen linjer om hvorfor JM Norway bør støtte akkurat dette prosjektet. Søknaden kan sendes per mail eller post. Søknaden må være oss i hende senest to måneder før prosjektets oppstart.

Etter endt prosjekt, og senest to måneder etter prosjektets slutt, skal det sendes en rapport om prosjektet.